Du er her

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand:
Søren Knudsen
Bakkesvinget 18
Tlf.: 4468 3040

Kasserer:
Henrik Vindt
Dyssemarken 20
Tlf.: 4010 33 10
Bestyrelsesmedlem:
Hanne Kastberg
Engtoften 36
Tlf.: 3215 3757
Bestyrelsesmedlem:
Hanne Toftelund
Dyssemarken 16
Tlf.: 6170 6642
Bestyrelsesmedlem:
Tina Wiwe Fuglø 
Engtoften 8
Tlf.: 2778 7877
Bestyrelsesmedlem:
Bent H. Sørensen
Bavnevolden 17
Tlf.: 4466 0915
Bestyrelsesmedlem:
Thit Sonne
Brydegårdsvej 26
Tlf.: 4160 7741
Bestyrelsessuppleant:
Helle Aalund Olsen
Bavnevolden 20
Tlf.: 3585 9915